Životný zmysel

zivotny zmysel

Zastávam názor, že všetci ľudia sa snažia žiť tak, ako to najlepšie vedia. Zaujímavé to je v tom, že najlepší život, znamená pre každého niečo iné. Myslím však, že by sme sa mohli zhodnúť na názore, že je to život, ktorý dáva dotyčnému človeku najväčší zmysel. Keď analyzujeme význam slova zmysel alebo rovno zmysel života, dostávame sa rovno ku koreňu toho, že je možné, že pre každého človeka vyzerá ten najlepší možný život inak.

Znamená zmysel života niečo sám o sebe? Existuje sám o sebe? Alebo ho životu pripisuje človek? Zatiaľ čo je pre jedného zmyslom života kariérny úspech, pracovné nasadenie a vysoká profesionalita, iný to nepokladá za dôležité vôbec a jediný skutočný zmysel vidí napríklad v rodine. Pre niekoho iného je zas najdôležitejšie duchovné, či spirituálne naplnenie a svoj život sa snaží zasvätiť akémusi vyššiemu zámeru.

Určite je dobré si tento zmysel života sám so sebou vyjasniť a  hlavne sám pred sebou ho žiť v čo najlepšej možnej forme. Netreba však zabúdať na vzájomný rešpekt a  akceptovanie toho, že ľudia sú rôzny a v tomto kontexte majú iné zmysly života. Je dobré sa nechať navzájom od seba inšpirovať, ale podľa môjho názoru nikdy nie je dobré pchať niekomu inému svoj názor na život. Pretože každý človek je iný a pochádza z iných rodín a sociálnych či kultúrnych štruktúr a zázemí.  Nesmierne dôležité preto je nezabúdať na rozdielnosti a vzájomný rešpekt.

Je pre vás na prvom mieste zdravie? Ste odborníkom na výživové doplnky? Výborne, to je dobré pre vás, ale zaručujem vám, že väčšinu ostatných ľudí nenadchnete, keď každý rozhovor s vami bude len plný zdraviu podporujúcich látok a síce je to pre vás možno nepochopiteľná vec, nie každý je zvedavý na to, čo všetko úžasné obsahuje kremelina. Je to asi tak ako keby niekomu, koho deti vôbec nezaujímajú nejaký nadšenec alternatívnej výchovy opisoval celú hodinu to, aké úžasné sú kreatívne hračky.